Menu
Sluit

 

Administratie Organisatie Interne Controle (AOIC)

Iedere organisatie streeft naar bedrijfsprocessen die maximaal klant- en resultaatgericht zijn. Om dit te bereiken en te behouden, zullen de bedrijfsprocessen voortdurend intern gecontroleerd (IC) moeten worden. Zodoende kan men duidelijk in kaart brengen welke verbeteringen mogelijk zijn.

Bij de administratieve organisatie gaat het om alle activiteiten die betrekking hebben op het verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens, het verstrekken van gerichte informatie ten behoeve van het besturen, het doen functioneren en beheersen van een organisatie evenals het afleggen van verantwoording.

Toegevoegde waarde van DenL Business Support:

 • Heldere vastlegging van beleid, doelstellingen en rapportages.
 • Organogram en functies vaststellen en vastleggen.
 • Adviseren m.b.t. de inrichting van de administratie en deze vastleggen.
 • Vastleggen van risico’s en beschrijving van de werkwijze van interne controles.
 • Heldere beschrijving van procedures en instructies.
 • Vaststellen van taken, rollen en verantwoordelijkheden.
 • Adviseren bij het bijsturen van uw administratieve organisatie.
 • Opstellen van personeelsdossiers.
 • Adviseren met betrekking tot het aansturen van medewerkers.
 • Meten, bewaken en intern controleren op de naleving van afspraken.
 • Management rapportage schrijven over de uitgevoerde interne controles.

 

 

 

 

Contact

Leurs Adviseurs

Jan van der Heydenstraat 45
1223 BG Hilversum

T +31 (0)35 68 34 663

contact@leursadviseurs.nl