Menu
Sluit

 

Salarisadministratie

Salarisverwerking is een vakgebied op zich. Het is een complexe materie waarbij frequent nieuwe wet- en regelgeving om de hoek komt kijken. DenL Business Support heeft het specialisme in huis om alle kernactiviteiten op een kwalitatief hoog niveau uit te kunnen voeren.

Personeelskosten vormen een substantieel bedrag van de totale bedrijfskosten. Daar moeten goede overzichten van gegenereerd worden, om deze kosten op de juiste waarden in te kunnen schatten. DenL Business Support werkt met een professioneel loonpakket. De benodigde gegevens worden door ons digitaal naar de betreffende instanties verzonden.

Toegevoegde waarde van DenL Business Support:

 • Adviezen met betrekking tot het toepassen van arbeidsvoorwaarden, sociale wetgeving en CAO’s.
 • Opstellen van arbeidsovereenkomsten en opvolgen van acties gedurende de looptijd.
 • Verstrekken van de loonjournaalposten voor uw boekhouding.
 • Proforma loonberekeningen uitvoeren.
 • Uitbetalen van lonen.
 • Verzorgen loonstroken en jaaropgaven.
 • Aangiftes loonheffing uitvoeren.
 • Begeleiding bij looncontroles door belastingsdienst.
 • Ziek- en betermeldingen, melding van zwangerschap.
 • Verwerken van de urenregistratie.
 • Registratie en rapportage van vakantiedagen.
 • Adviseren m.b.t. inkomensverzekeringen.
 • Periodiek herzien van premies, pensioenregelingen en verzekeringen.
 • Flexibele dienstverlening op het moment dat het u uitkomt.

Contact

Leurs Adviseurs

Jan van der Heydenstraat 45
1223 BG Hilversum

T +31 (0)35 68 34 663

contact@leursadviseurs.nl