Menu
Sluit

 

Disclaimer

Kamer van Koophandel
Leurs Adviseurs staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73138657.

Inhoud
De door Leurs Adviseurs verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. 

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Leurs Adviseurs kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Leurs Adviseursen de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Leurs Adviseurs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Leurs Adviseurs worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Leurs Adviseurs.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Leurs Adviseurs omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Contact

Leurs Adviseurs

Jan van der Heydenstraat 45
1223 BG Hilversum

T +31 (0)35 68 34 663

contact@leursadviseurs.nl